Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Lindesbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplaten visitlindesberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitlindesberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt någon eller några dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
  • Det kan finnas bilder som saknar alternativa texter.
  • Vissa rubriker är helt i versaler.
  • Den film som visas om kulturvägar saknar motsvarande beskrivning i text.
  • Ifyllnadsstöd i formulär för evenemang saknas på en del ställen.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av hela lindesberg.se med webbpubliceringsverktyget Sitevisions egen validerings-, länk- och tillgänglighetskontroll vid publicering.

Varje sida kontrolleras vid publicering med Sitevisions inbyggda länk- och tillgänglighetskontroll.

Webbplatsen publicerades den 5 juli 2023

Redogörelsen uppdaterade senast den 5 juli 2023.